Vad är GI?

GI står för “Glykemiskt Index” och är ett mått på olika livsmedels effekt på blodsockervärdet. Det som påverkar GI-värdet är kolhydrater och då framför allt snabba kolhydrater. När vi på restaurang Com.Inn lagar GI-mat använder vi långsamma kolhydrater vilket då ger ett lågt GI-värde.

För att få ett referensvärde utgår man ofta ifrån att 50 gram bröd bakat på vitt mjöl ger ett GI-värde på 100 och då kan man dela in andra livsmedel ungefär så här:

  • Lågt GI: under 70
  • Medel GI: 70-90
  • Högt GI 90-110
  • Superhögt GI: över 110